تجهیزات جانبی

  • برای نمایش تصویر بازتاب شده از ویدئوپروژکتور نیاز به پرده نمایش است. کیفیت نمایش تصویر دستگاه، علاوه بر ویدئوپروژکتور به پرده های نمایش بستگی دارد و اگر از دیوار یا پرده های غیر استاندارد و بی کیفیت استفاده کنید، ارائه خوبی نخواهید داشت.برای انتخاب پرده نمایش ویدئوپروژکتور، باید پارامتر های مختلفی را در نظر گرفت. اولین نکته نوع پرده است که با توجه به مصرف کاربر تعیین می شود.
  1. -پرده نمایش پایه دار بیشتر برای مصارف پرتابل یا قابل حمل استفاده می شود که مجهز به پایه ی جمع شونده است و حمل و نقل آن آسان است.
- پرده نمایش دیواری یا سقفی برای مصارف نصب ثابت مانند کلاس هوشمند، اتاق کنفرانس استفاده می شود. و در مواقعی که از آن استفاده نمی شود می توان آن را در غلاف یا محفظه اش جمع کرد.
- پرده نمایش موتورایز یا برقی روی دیوار یا سقف نصب می شود و توسط ریموت کنترل از فاصله دور قابل کنترل هستند.

★ 4.0 از  2  رای اطلاعات کامل محصول پرده نمایش پروژکتور سایز 200x200 0 ریال
 پرده نمایش پروژکتور سایز 180x180 پرده نمایش پروژکتور سایز 180x180

پرده نمایش پروژکتور سایز 180x180

پرده نمایش پروژکتور سایز 180x 180 از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر ارائه می شود.

مقایسه محصول ★ 4.0 از  2  رای اطلاعات کامل محصول پرده نمایش پروژکتور سایز 180x180 0 ریال
 پرده نمایش پروژکتور سایز 250x250 پرده نمایش پروژکتور سایز 250x250

پرده نمایش پروژکتور سایز 250x250

پرده نمایش پروژکتور سایز 250x 250 از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر ارائه می شود.

مقایسه محصول ★ 4.0 از  2  رای اطلاعات کامل محصول پرده نمایش پروژکتور سایز 250x250 0 ریال
 پرده نمایش پروژکتور سایز 300x300 پرده نمایش پروژکتور سایز 300x300

پرده نمایش پروژکتور سایز 300x300

پرده نمایش پروژکتور سایز 300x300 از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر ارائه می شود.

مقایسه محصول ★ 4.0 از  2  رای اطلاعات کامل محصول پرده نمایش پروژکتور سایز 300x300 0 ریال
 پرده نمایش پروژکتور سایز 300x400 پرده نمایش پروژکتور سایز 300x400

پرده نمایش پروژکتور سایز 300x400

پرده نمایش پروژکتور سایز 300x 400 از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر ارائه می شود.

مقایسه محصول ★ 4.0 از  2  رای اطلاعات کامل محصول پرده نمایش پروژکتور سایز 300x400 0 ریال
 پرده نمایش پروژکتور سایز 400x400 پرده نمایش پروژکتور سایز 400x400

پرده نمایش پروژکتور سایز 400x400

پرده نمایش پروژکتور سایز 400x400 از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر ارائه می شود.

مقایسه محصول ★ 4.0 از  2  رای اطلاعات کامل محصول پرده نمایش پروژکتور سایز 400x400 0 ریال
پرده نمایش پروژکتور سایز 600x400 پرده نمایش پروژکتور سایز 600x400

پرده نمایش پروژکتور سایز 600x400

پرده نمایش پروژکتور سایز 600x400 از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر ارائه می شود.

مقایسه محصول ★ 4.0 از  2  رای اطلاعات کامل محصول پرده نمایش پروژکتور سایز 600x400 0 ریال
پایه پروژکتور 43-65 پایه پروژکتور 43-65

پایه پروژکتور 43-65

پایه پروژکتور 43-65 از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر ارائه می شود.

مقایسه محصول ★ 4.0 از  2  رای اطلاعات کامل محصول پایه پروژکتور 43-65 0 ریال
پایه پروژکتور 101-61 پایه پروژکتور 101-61

پایه پروژکتور 101-61

پایه پروژکتور 101-61 از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر ارائه می شود.

مقایسه محصول ★ 4.0 از  2  رای اطلاعات کامل محصول پایه پروژکتور 101-61 0 ریال
پایه پروژکتور 180-100 پایه پروژکتور 180-100

پایه پروژکتور 180-100

پایه پروژکتور 180-100 از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر ارائه می شود.

مقایسه محصول ★ 4.0 از  2  رای اطلاعات کامل محصول پایه پروژکتور 180-100 0 ریال